ONLINE PANEL

AkılFikir Online Araştırma Paneli

Türkiye’de her geçen gün daha yoğun ve düzenli olarak tercih edilen internet tabanlı araştırmalar, ESTIMA’ nın kurup yönettiği paneller üzerinde gerçekleştirilmektedir. "Estima Tüketici Paneli" (www.akilfikir.com.tr) halihazırda 150.000'in üzerinde üyeyi kapsayan bir büyüklüğe erişmiştir.

 

egitim

ESTIMA MEDİKAL PANEL

Halihazırda 5.500 hekim üyesi ile Türkiye’nin alanındaki ilk ve en büyüğüdür. Araştırma panelinin ana amacı, sağlık sektöründe alınan kararların bilimsel araştırma bulgularına dayandırılmasını sağlamaktır.  Bu çerçevede, hekimlerin sağlık  sektörüne  yönelik genel görüş, öneri ve beklentileri ile tedavi yöntemlerine bakışları gibi önemli  konulardaki yaklaşımları   tespit   edilecektir.        Bulgular,   sektörde  yeni  hizmet  ve  ürünlerin  geliştirilmesine  ışık  tutacaktır.

5.500 aktif panelist hekim / 54 uzmanlık / 10 temel değişken

 

     cinsiyet